Profil spoločnosti
Kontakty
Produkty
Technicko-ekonomické služby
Vo svete
Novinky
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Hľadať

Tlačiť

Pridať do záložiek


Pneumatické a hydraulické komponenty

Spoločnosť BDI je distribútorom Pneumatických a hydraulických komponentov. V našej ponuke nájdete široký sortiment výrobkov ako sú: pneumatické valce, pneumatické ventily, ostatné pneumatické komponenty, hydraulické valce, hydraulické ventily, hydromotory, ostatné hydraulické komponenty. Pre zabezpečenie vysokej kvality a dlhej životnosti komponentov spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami pneumatických a hydraulických komponentov  pre priemysel: BOSCH-REXROTH, VICKERS, PARKER, NORGREN, NUMATICS.

Našim cieľom je umožniť nášmu zákazníkovi nájsť optimálne riešenie pre každú jeho aplikáciu s maximálnym využitím životnosti spojok. Tento cieľ sleduje aj ponuka našich technicko-poradenských služieb.Ich súčasťou je technické poradenstvo, ktoré umožní zákazníkovi nájsť to najvhodnejšie riešenie jeho problému. Pre údržbárske tímy,  technických pracovníkov a obslužný personál realizujeme školenia - ktoré zvyšujú ich znalosti v oblasti montáže a demontáže valivých uložení a tak účinným spôsobom vplývajú na využívanie životnosti spojok. Služba Diagnostika - umožní našim zákazníkom sledovať technický stav ich zariadení a maximálne znížiť podiel neplánovaných výpadkov vo výrobe.

Pri riešeniach Vašich prevádzkových problémoch je Vám plne k dispozícií naša dlhoročná skúsenosť v odbore a vysoká technická zdatnosť špecializovaných tímov našich dodávateľov.

Pre zabezpečenie optimálnej dostupnosti Vami požadovaných komponentov Vám v balíku Obchodno-ekonomických služieb ponúkame možnosť skladovania zmluvne dohodnutého tovaru a to formou Konsignačných alebo dispozičných skladov.Úplný komfort a bezproblémovosť  celého procesu  Vám zabezpečí využitie out - sorcingu nákupných a skladovacích činností - KSD komplexný servis dodávok.

© BDI 2008

Mapa Stánok