Profil spoločnosti
Kontakty
Produkty
Technicko-ekonomické služby
Vo svete
Novinky
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Hľadať

Tlačiť

Pridať do záložiek


Iné komponenty

Táto skupina nami ponúkaných výrobkov dopĺňa základnú štruktúru ponuky o širokú škálu produktov, ktorá sa postupne rozširuje podľa rastúcich požiadaviek našej klientely. Do tejto skupiny produktov patria napr.: Etiketovacie zariadenia s príslušenstvom, Špeciálne druhy tesniacich materiálov a "O" krúžkov, Priemyselná chémia, Priemyselné utierky, Strojárske "výkresové" súčiastky vyrábané na zákazku, Priemyselné kefy, Elektromobily pre priemysel a iné strojárske a elektronické komponenty, ktoré potrebujú naši zákazníci pre spoľahlivý chod svojich prevádzok. Pre zabezpečenie týchto požiadaviek spolupracujeme s mnohými výrobcami napr.: BRADY, COG , LOCTITE , TORK , MELEX a iní.

Našim cieľom je umožniť nášmu zákazníkovi nájsť optimálne riešenie pre každú jeho aplikáciu s maximálnym využitím životnosti komponentou. Tento cieľ sleduje aj ponuka našich technicko-poradenských služieb.Ich súčasťou je technické poradenstvo, ktoré umožní zákazníkovi nájsť to najvhodnejšie riešenie jeho problému. Pre údržbárske tímy,  technických pracovníkov a obslužný personál realizujeme školenia - ktoré zvyšujú ich znalosti v oblasti montáže a demontáže valivých uložení a tak účinným spôsobom vplývajú na využívanie životnosti komponentou. Služba Diagnostika - umožní našim zákazníkom sledovať technický stav ich zariadení a maximálne znížiť podiel neplánovaných výpadkov vo výrobe.

Pri riešeniach Vašich prevádzkových problémoch je Vám plne k dispozícií naša dlhoročná skúsenosť v odbore a vysoká technická zdatnosť špecializovaných tímov našich dodávateľov.

Pre zabezpečenie optimálnej dostupnosti Vami požadovaných komponentov Vám v balíku Obchodno-ekonomických služieb ponúkame možnosť skladovania zmluvne dohodnutého tovaru a to formou Konsignačných alebo dispozičných skladov.Úplný komfort a bezproblémovosť  celého procesu  Vám zabezpečí využitie out - sorcingu nákupných a skladovacích činností - KSD komplexný servis dodávok.

 

 

© BDI 2008

Mapa Stánok