Profil spoločnosti
Kontakty
Produkty
Technicko-ekonomické služby
Vo svete
Novinky
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Hľadať

Tlačiť

Pridať do záložiek


Ekonomicko-obchodné služby

Táto oblasť našich aktivít zabezpečuje pre klienta BDI nasledovné výhody: optimálna dostupnosť tovaru, komfort, bezpečnosť a spoľahlivosť nákupného procesu, minimálna viazanosť finančných prostriedkov do skladových zásob náhradných dielov, jednoduché manažovanie "cash flow" - možnosť vystavovania zberných faktúr so splatnosťou na celý dodávaný sortiment náhradných dielov.

OUTSORCING NÁKUPNÝCH ČINNOSTÍ- podstatou tejto služby je prenesenie bremena nákupu náhradných dielov a režijného materiálu do kompetencie BDI, pri presne zadefinovaných zmluvných podmienkach, zmluvne zadefinovanej marži a garancii medziročných úspor pre zákazníka plynúce z titulu konsolidovaného nákupu a logistiky BDI.

SKLADOVANIE TOVARU: dostupnosť tovaru je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim plynulosť chodu technológii.  Na druhej strane, viazanosť finančných prostriedkov do skladových zásob náhradných dielov je faktor negatívne ovplyvňujúci finančné výsledky hospodárenia našich zákazníkov. Táto dilema je riešiteľná využitím nasledovných skladovacích služieb spoločnosti BDI.

Konsignačný sklad (KS)- Zmluvne ošetrený tovar je dostupný 24 hodín denne / 7 dní v týždni - dodacia lehota 0 minút. Zmluvne ošetrený tovar je uskladnený v skladoch zákazníka, ale finančne zostáva v majetku BDI. Majetkom zákazníka sa stáva v momente vyskladnenia zo skladu. Tovar na KS sa doplňuje na základe pravidelných hlásení o spotrebe zasielaných zákazníkom.

Dispozičný sklad (DS)- Zmluvne ošetrený tovar je dostupný na sklade najbližšie pôsobiacej pobočky BDI. Táto skutočnosť dáva zákazníkovi istotu, že tovar môže získať v pevnej dodacej lehote a cene, ktorá je zadefinovaná v zmluve.

COST SAVING PROGRAM (CSP)- raz ročne vypracovaná správa o priamych finančných úsporách zákazníka plynúcich zo spolupráce so spoločnosťou BDI.

 

© BDI 2008

Mapa Stánok