Profil spoločnosti
Kontakty
Produkty
Technicko-ekonomické služby
Vo svete
Novinky
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down
Hľadať

Tlačiť

Pridať do záložiek


Technicko poradenské služby

Táto oblasť našich aktivít zabezpečuje, aby klient BDI nebol nikdy sám a bez potrebných informácií pri riešeniach svojich prevádzkových problémov.

TECHNICKÉ PORADENSTVO - Tím BDI je vždy pripravený zaevidovať, vycestovať, zmapovať a ponúknuť optimálne riešenie Vášho technického alebo obchodného problému. Pri hľadaní toho najvhodnejšieho riešenia sa opiera o svoju dlhoročnú skúsenosť v odbore, vysokú technickú vyspelosť jeho dodávateľov a o množstvo referencií z úspešných riešení, ktoré realizoval alebo sa s nimi stretol pri svojom pôsobení na trhu. Nájsť riešenie šité na mieru Vašich potrieb je náš cieľ.

ŠKOLIACA ČINNOSŤ - Základným predpokladom toho, aby bola dosiahnutá naša ústredná ambícia - spokojnosť zákazníka - sa do veľkej miery odvíja od spoľahlivosti, dlhej životnosti a schopnosti využiť maximálne pridanú hodnotu tovaru zakúpeného zákazníkom. Vysoká kvalita a technická vyspelosť produktu je len jedna časť cesty vedúca k vytýčenému cieľu. Dôležité faktory ovplyvňujúce úspech sú: vhodná montáž (ustavenie), optimálna starostlivosť a diagnostika zariadení - a to sú aj témy našich školení, ktoré dopĺňajú a rozširujú vedomostný obzor údržbárskych a konštrukčných tímov. Súčasťou je aj vybudovanie knižníc technických materiálov.

DOPLNKOVÉ TECHNICKÉ SLUŽBY Dôležitou aktivitou BDI smerujúcou k schopnosti zákazníka využiť celý potenciál produktu, ktorý si zakúpi od našej spoločnosti je realizácia nasledovných služieb: odborná montáž (ustavovanie)  komponentov - obvykle je realizovaná spoločne za prítomnosti údržbárov a členov nášho tímu. Je dôležitým zdrojom najnovších informácií pre údržbársky personál o zvolených postupoch a použitom náradí. Diagnostika zariadení : Činnosť vykonávaná tímom BDI samostatne alebo za prítomnosti údržbárskeho tímu zákazníka - jedná sa o sledovanie životného cyklu komponentov nedeštrukčnými metódami. Informuje prevádzkovateľa zariadenia o skutočnom technickom stave jeho technológie a zabraňuje neočakávaným výpadkom vo výrobe z dôvodu náhleho zlyhania jednej zo súčiastok. Predovšetkým sa jedná o diagnostiku ložísk, prevodoviek a ostatných pohonov formou vibračnej diagnostiky a ustavovanie a dopínanie remeňových prevodov.

 

© BDI 2008

Mapa Stánok